al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

El municipi de Ribera d’Urgellet té una extensió de 104,9 km2 i està situat al mig de la comarca de l’Alt Urgell. Limita al nord amb Montferrer i Castellbò, a nord-est amb la Seu d’Urgell, a llevant amb Alàs i Cerc i amb La Vansa i Fórnols, a sud i a sud-est amb Fígols i Alinyà, i a oest amb Valls d’Aguilar.

El terme té 922 habitants (dades actualitzades el 2018) i comprèn diversos nuclis: El Pla de Sant Tirs és cap de municipi i el seu poble més gran amb 342 habitants, Adrall amb 207 habitants, Arfa amb 150, la Parròquia d’Hortó amb 83, Montant de Tost amb 43, Castellar de Tost amb 32, Torà de Tost amb 7, els Hostalets de Tost amb 13, la Bastida de Tost amb 4, Gramós amb 1, Sant Pere de Codinet amb 3, les masies disseminades de les Bordes d’Arfa amb 31 habitants, Tost amb 3 , La Coma de Nabiners amb 3 i els llogarrets deshabitats de Sauvanyà, Fontelles, la Freita i Nabiners, a més de diverses masies escampades pel territori.

El riu Segre és l’eix hidrogràfic del municipi, i també hi ha diversos barrancs i torrents com els rius de Casanoves, de Tost i de la Vansa. Els pobles més grans del municipi estan enclavats a la vall i envoltats d’extensos camps de cultiu, però el terreny s’enfila a mesura que ens allunyem dels marges fluvials.

Els eixos de comunicació principals són les carreteres C-14 i N-260, que connecten el municipi cap a Lleida, Barcelona, els Pallars, la Cerdanya i Andorra. Una part important de l’aeroport Andorra-Pirineus es troba ubicat en territori de Ribera d’Urgellet.

Ribera d'Urgellet

Codi
251850
Comarca
Alt Urgell
Població
937
Superfície
106,96
Densitat
8,8
Altitud
702

Superfície (km²)

Municipi
106,96
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
8,8
Comarca
14,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
481
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
456
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
937
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
127
Comarca
2.587
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
632
Comarca
13.573
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
136
Comarca
3.715
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
42
Comarca
887
Catalunya
256.461

Població

Municipi
937
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
59
Comarca
1.332
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
342
Comarca
6.953
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
66
Comarca
1.809
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
313
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
481
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
68
Comarca
1.255
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
290
Comarca
6.620
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
70
Comarca
1.906
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
574
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
456
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
695
Comarca
14.091
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
77
Comarca
2.364
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
165
Comarca
4.307
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
937
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
823
Comarca
17.815
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
114
Comarca
2.947
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
937
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
411
Comarca
8.920
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
70
Comarca
1.487
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
481
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
412
Comarca
8.895
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
44
Comarca
1.460
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
456
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
72
Comarca
2.406
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
81
Comarca
2.403
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
153
Comarca
4.809
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
120
Comarca
2.835
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
16,7
Comarca
76
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
66
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
1
Comarca
116
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
113
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
7
Comarca
125
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
12
Comarca
238
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
81
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
117
Comarca
2.619
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
96
Comarca
2.415
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
72
Comarca
1.659
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
63
Comarca
1.191
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
33
Comarca
564
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
375
Comarca
8.448
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
13
Comarca
87
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
14
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
11
Comarca
101
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
31
Comarca
694
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
12
Comarca
366
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
40
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
27
Comarca
654
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
31
Comarca
694
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-11,88
Comarca
-5,92
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
32,4
Comarca
20,82
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
18,36
Comarca
14,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
928
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
842
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
822
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
658
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
953
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
45
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
5
Comarca
138
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
8
Comarca
237
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
18,2
Comarca
15,9
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,9
Comarca
29,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,6
Comarca
25,6
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
32,3
Comarca
29,4
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
689
Comarca
15.259
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
69,4
Comarca
68,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
674
Comarca
15.076
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
55,9
Comarca
53,6
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
680
Comarca
15.046
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
66,5
Comarca
67,7
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
684
Comarca
15.182
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
68,3
Comarca
67,9
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
387
Comarca
7.419
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
30
Comarca
1.107
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
417
Comarca
8.526
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
387
Comarca
9.030
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
804
Comarca
17.559
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
220
Comarca
4.100
Catalunya
1.894.610

Dones

Municipi
165
Comarca
3.700
Catalunya
1.694.280

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
380
Comarca
7.800
Catalunya
3.588.890

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
410
Comarca
8.280
Catalunya
3.775.270

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
165
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
805
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
460
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
3.340
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
170
Comarca
4.770
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
280
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
95
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
215
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.160
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
95
Comarca
1.750
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
1.825
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
1.890
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
775
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
280
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
170
Comarca
4.770
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
29
Comarca
765
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
175
Comarca
5.079
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
922,39
Comarca
1.009,53
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
80
Comarca
2.221
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
73
Comarca
2.200
Catalunya
795.474

Total

Municipi
153
Comarca
4.421
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,1
Comarca
23
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,5
Comarca
67,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,7
Comarca
51,9
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
15,4
Comarca
518,6
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,7
Comarca
53,1
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
20,3
Comarca
714,3
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
6,8
Comarca
306,1
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
13,6
Comarca
408,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
20,3
Comarca
714,2
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
376
Comarca
8.446
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
273
Comarca
6.198
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
649
Comarca
14.644
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
57,9
Comarca
57,7
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
243
Comarca
5.295
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
99
Comarca
2.226
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
33
Comarca
927
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
375
Comarca
8.448
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
26,4
Comarca
26,3
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
12
Comarca
492
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
48
Comarca
927
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
84
Comarca
2.991
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
72
Comarca
1.902
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
153
Comarca
1.980
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
6
Comarca
144
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
378
Comarca
8.445
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
92,5
Comarca
92,5
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.022
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
32.334
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
178
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.327
Comarca
20.488
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.086
Comarca
5.571
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
720
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.073
Comarca
21.383
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.794
Comarca
27.535
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
134
Comarca
2.930
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
542
Comarca
2.536
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
20
Comarca
342
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
17
Comarca
191
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
6
Comarca
41
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
720
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
43
Comarca
501
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
29
Comarca
320
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
3.223
Comarca
26.682
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.107
Comarca
18.454
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
337
Comarca
2.437
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
40.486
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
103
Comarca
411.506
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
461
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
11
Comarca
533
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
43
Comarca
1.514
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.625
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
6
Comarca
98
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
50
Comarca
671
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
748
Comarca
11.938
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
122
Comarca
1.888
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
254
Comarca
3.921
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
71
Comarca
934
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.195
Comarca
18.681
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,33
Comarca
1,43
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
57,4
Comarca
52,1
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
44
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
11,44
Comarca
1.630,35
Catalunya
3.823.878,74