al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics, i altres centres o llocs anàlegs